Vòng quay LQ 10k

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Trong Hũ Vàng Có 167,360,000đ

LỊCH SỬ NỔ HỦ

Số Tiền Thời Gian Tên
22,504,000đ 1 năm trước Thien Pham
57,472,000đ 1 năm trước Nguyễn Văn Tú
42,256,000đ 1 năm trước SonAnh Tran

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Nguyễn Minh Kiệt 28 giây trước 600 Quân Huy
Hữu Trong 30 giây trước 10000 Quân Huy
Nguyễn Chiến 1 phút trước Sứ Mệnh Liên Quân (Quân Huy)
Mua X1: Nhận được 10
My Duong 1 phút trước Nick Từ 10 Tướng
Nguyễn Hiệp 2 phút trước 1000 Quân Huy
Quang Nguyen 2 phút trước Nick Từ 10 Tướng
Nguyễn Chiến 2 phút trước VACCINE Phòng Covid (Quân Huy)
Mua X1: Nhận được 10
Lê Thanh 3 phút trước 1000 Quân Huy
Nguyễn Chiến 3 phút trước VACCINE Phòng Covid (Quân Huy)
Mua X1: Nhận được 10
Nguyễn Chiến 3 phút trước VACCINE Phòng Covid (Quân Huy)
Mua X1: Nhận được 10